Vi utvikler stadig varespekteret innen bæreutrustning, og vi følger med hva som skjer i forsvaret.

Vi utvikler stadig varespekteret innen bæreutrustning, og vi følger med hva som skjer i forsvaret. Vi har derfor iverksatt utvikling og produksjon av magtasker til forsvarets nye skarpskyttergevær HK417.
På grunn av magasinenes utforming har vi kun funnet det hensiktsmessig å lage magtasker for 1 og 2 magasiner. Men vi har laget prøve også på 3-magsveske.