OM MILTRAD

Om Miltrad

Vi begynte vår virksomhet i det små i 1994, og er nok fremdeles ganske små. I 1999 ble vi AS og åpnet for netthandel, med egen webshop.

I 2007 åpnet vi butikkutsalg på Setermoen.  I samdrift med netthandelen ble butikken drevet av 1,5 personer samt 3 personer ved siden av fast arbeid. Butikken ble avviklet 2011 da vi flyttet tilbake til Alta.
I tillegg har vi til enhver tid et antall personer som selger våre produkter rundt om i landet og i utlandet.

Vi skal vokse og bli akkurat så store at vi på sikt har 3 til 4 årsverk i faste stillinger. Det skal vi oppnå ved å selge nisjeprodukter først og fremst til forsvar, politi og utrykningsetater. Selvfølgelig skal alle andre som ønsker det få handle fra oss. At vi i størrelse og omsetning ennå er små betyr ikke at vi er det når det gjelder produktene, eller servicen etter at produktene er solgt. Det betyr blant annet at vi tar tilbake eventuelle varer kundene er misfornøyd med uten videre diskusjon. Varen refunderes, erstattes eller repareres etter dialog med kunden. Den eneste kostnaden for kunden er returporto til oss.

Vi har etter hvert knyttet til oss noen faste leverandører, som alle legger sin flid i å levere varer av ypperste kvalitet og design: